Dôležitý oznam

Dobrý deň,
Cech predajcov a autoservisov SR ako organizátor oznamuje, že súťaž Autoopravár Junior 2020 sa kvôli Corona vírusu (COVID-19) odkladá.
Po dohode s BSK a KSK, v spolupráci s riaditeľmi stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti , došlo k prerušeniu vyučovania na všetkých stredných školách v Bratislavskom a Košickom kraji, čo nás viedlo k odloženiu všetkých oblastných kôl súťaže.
O náhradných termínoch Vás budeme vopred informovať.
 
 
Súťaž Autoopravár Junior 2020
 
 

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR


Cieľom súťaže je propagácia remesla autoopravár.

 

Trvanie súťaže 

Súťaž Autoopravár Junior 2020 trvá od 13.01.2020 do 21.04.2020 a je prerozdelená do jednotlivých kôl:

Prihlasovanie sa do súťaže od 05. decembra 2019 do 13. januára 2020

  • Školské kolá sa konajú od 13.Januára 2020 do 31.Januára 2020.
  • Oblastné kolá sa konajú 10.Marec 2020 - 18.Marec 2020.
  • Celoslovenské finále sa koná v termíne od 20. - 21. Apríl 2020.

Vyhlásenie výsledkov súťaže AJ 2020 sa bude konať v termíne 21. Apríla 2020 v EXPO KLUBE na Autosalóne 2020 v Bratislavskej Inchebe


Termín uzávierky prihlášok je do 13.Januára 2020.