Súťaž Autoopravár Junior 2019
 
 

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR


Cieľom súťaže je propagácia remesla autoopravár.

 

Trvanie súťaže 

Súťaž Autoopravár Junior 2019 trvá od 21.01.2019 do 3.5.2019 a je prerozdelená do jednotlivých kôl:

Prihlasovanie sa do súťaže od 13.decembra 2018 do 21. januára 2019

  • Školské kolá sa konajú od 21.Januára 2019 do 8.Februára 2019.
  • Oblastné kolá sa konajú 12.Marec 2019 - 19.Marec 2019.
  • Celoslovenské finále sa koná 2. - 3. Máj 2019.

Vyhlásenie výsledkov súťaže AJ 2019 sa bude konať 3.Mája 2019 na Autosalóne 2019 v Bratislavskej Inchebe


Termín uzávierky prihlášok je do 21.Januára 2019.