o súťaži AUTOOPRAVÁR JUNIOR

Cech predajcov a autoservisov SR ako organizátor súťaže začal pripravovať pre Vás aj už v poradí 20.ročník súťaže „AUTOOPRAVÁR JUNIOR 2019“.

Hlavným poslaním súťaže je propagácia autoopravárenského remesla a zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti kvalitného vzdelávania a v neposlednom rade propagácia uplatnenia absolventov. Súťaž sa bude konať tentokrát v štyroch kategóriách, a to autoopravár junior - mechanik a elektrikár, karosár, lakovník a autotronik

Všetkých Vás v roku 2019 srdečne pozývame na jednotlivé kolá a finále súťaže.

Príďte povzbudiť našu mladú generáciu, ktorá sa rozhodla ísť cestou remesla.