Registrácia žiaka do súťaže

Zadajte registračný kód vašej školy a potvrdte

Overiť školu